Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 có đáp án hay nhất


Để học tốt Giải tích lớp 12, loạt bài Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 và Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12 có đáp án giúp bạn rèn luyện và củng cố kiến thức môn Toán lớp 12 để giành được điểm cao trong các bài thi môn Giải tích lớp 12.

Mục lục Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Quảng cáo

Bài 2: Cực trị của hàm số

Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Quảng cáo

Bài 4: Đường tiệm cận

Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Ôn tập chương 1

Đề kiểm tra chương 1

Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit

Bài 1: Lũy thừa

Bài 2: Hàm số lũy thừa

Bài 3: Lôgarit

Bài 4: Hàm số mũ và hàm số lôgarit

Bài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgarit

Quảng cáo

Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Ôn tập chương 2

Đề kiểm tra chương 2

Chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Bài 1: Nguyên hàm

Bài 2: Tích phân

Bài 3: Ứng dụng hình học của tích phân

Ôn tập chương 3

Đề kiểm tra chương 3

Chương 4: Số phức

Bài 1: Số phức

Bài 2: Cộng, trừ và nhân số phức

Bài 3: Phép chia số phức

Bài 4: Phương trình bậc hai với hệ số thực

Ôn tập chương 4

Đề kiểm tra chương 4

Ôn tập cuối năm

Đề kiểm tra cuối năm

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.comCác loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12