Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12 có đáp án hay nhất tại VietJackĐể học tốt Giải tích lớp 12, VietJack giới thiệu loạt bài Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 và Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12 có đáp án giúp bạn rèn luyện và củng cố kiến thức môn Toán lớp 12 để giành được điểm cao trong các bài thi môn Giải tích lớp 12.

Mục lục Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Quảng cáo

Bài 2: Cực trị của hàm số

Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Quảng cáo

Bài 4: Đường tiệm cận

Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Ôn tập chương 1

Đề kiểm tra chương 1

Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit

Bài 1: Lũy thừa

Bài 2: Hàm số lũy thừa

Bài 3: Lôgarit

Bài 4: Hàm số mũ và hàm số lôgarit

Bài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgarit

Quảng cáo

Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Ôn tập chương 2

Đề kiểm tra chương 2

Chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Bài 1: Nguyên hàm

Bài 2: Tích phân

Bài 3: Ứng dụng hình học của tích phân

Ôn tập chương 3

Đề kiểm tra chương 3

Chương 4: Số phức

Bài 1: Số phức

Bài 2: Cộng, trừ và nhân số phức

Bài 3: Phép chia số phức

Bài 4: Phương trình bậc hai với hệ số thực

Ôn tập chương 4

Đề kiểm tra chương 4

Ôn tập cuối năm

Đề kiểm tra cuối năm

Mục lục Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 có đáp án theo chương:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Bài tập trắc nghiệm Giải tích lớp 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Giải tích lớp 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Các loạt bài lớp 12 khác