Đề kiểm tra lớp 6 - Đề kiểm tra Toán, Ngữ Văn, Vật Lí, Sinh học, Địa Lí lớp 6 có đáp ánTuyển tập các đề kiểm tra lớp 6 môn Toán, Ngữ văn, Vật Lí, Sinh học, Địa Lí 15 phút, 1 tiết Học kì 1, Học kì 2 có đáp án và thang điểm chi tiết.

Mục lục Đề kiểm tra Toán 6

Đề kiểm tra Toán 6 Học kì 1

Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Đề kiểm tra 15 phút Chương 1

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1

Chương 2: Số nguyên

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2

Chương 1: Đoạn thẳng

Đề kiểm tra 15 phút Chương 1

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1

Đề kiểm tra Toán 6 Học kì 1

Đề kiểm tra Toán 6 Học kì 2

Chương 3: Phân số

Chương 2: Góc

Đề kiểm tra Toán 6 Học kì 2

Đề kiểm tra học sinh giỏi toán 6


Mục lục Đề kiểm tra Ngữ Văn 6

Đề kiểm tra Ngữ Văn 6 Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 6 Học kì 1

Đề kiểm tra Ngữ Văn 6 Học kì 2

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 6 Học kì 2


Mục lục Đề kiểm tra Vật Lí 6

Đề kiểm tra Vật Lí 6 Học kì 1

Đề kiểm tra Vật Lí 6 Học kì 2


Mục lục Đề kiểm tra Sinh học 6

Đề kiểm tra Sinh học 6 Học kì 1

Đề kiểm tra Sinh học 6 Học kì 2


Đề kiểm tra Địa Lí 6

Đề kiểm tra Địa Lí 6 Học kì 1

Đề kiểm tra Địa Lí 6 Học kì 2

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.